MODÜLE KATIL

Bu modülde yer alan tüm derslere erişim

Felsefe kavramın bilgisi olarak tanımlanırsa, pekala sanat da imgenin bilgisi olarak tanımlanabilir. Ne ki yalnızca bir içerik, bir öykü bilgisi değil, o denli de bir biçim, bir suret (form) ve bir beti, bir şekil (figür) bilgisi, başka türlü söylendikte: imgelerin simgelere dönüşümünün bilgisi. Duyum ve duygulanım kadar, us ve düşünce bilgisi.

Görme öğrenilebilir, kurgu kavranabilir, sanatçının bilinci bile bir dereceye kadar okunabilir ve fakat bir sanat yapıtı asla tüketilemez, çünkü us ve kavrama özgü kesinliğin yerini, imgelemin oynaklığı, anlamın sezgisi aldığından sanatta sonul anlamıyla sınır ve kesinlik aranmaz. Bu derslerin ilk bölümünde, sanatın kuramsal temellerini yoklamak amacıyla Heinrich Wölfflin (ö. 1945) ve Erwin Panofsky’nin (ö. 1968) kuramları, örnek yapıtlar üzerinden ele alınarak imge ve kavramın farklı bireşimleri incelenecektir. Derslerin ikinci bölümünde ise, resim sanatının sinemada yansılanma biçimleri bir dizi fragman aracılığıyla izlenerek film yorumlarında ayrıntılar üzerinden içerik ve biçim ilişkisine dair yorumsayıcı bir kavrayışın olanakları aranacaktır.

Yorum yorar, burası kesin, ne ki tüm sanat dallarının ereği olan yaşama sanatının bu yorgunluğa değdiği de -deneyimlerimizin bize öğrettiği kadarıyla- kuşkudan uzak bir gerçeklik. Bu nedenle Mekke’ye doğru yola çıkan karınca misali, önümüzde tutkulu bir çaba ve içtenliğin üstesinden gelemeyeceği hiçbir eşiğin, kendimizden gayrı hiçbir engelin bulunmadığı inancıyla bu yolculuğu sürdürüyoruz, çünkü insan olmanın hakkını vermek için çabalıyoruz.

 

dersler

 • Eğitimlere katılmak için üye olunması zorunludur.
 • Dersler canlı olarak sitemiz üzerinden erişilebilir olacaktır.
 • Katılımcılar geçmiş kayıtlara istedikleri zaman ulaşabilirler.
 • Derslerle ilgili sorular yazılı olarak ve canlı değerlendirme toplantıları aracılığıyla yanıtlanacaktır.
 • Dersler belirtilen saatlerde canlı olarak gerçekleştirilir.
 • Derslere saatinde katılamayanların ders kayıtlarına doğrudan erişim hakları bulunduğundan dersler daha sonra bu kayıtlardan izlenebilir.
 • Derslere son kayıt tarihi bulunmamaktadır, derslere istenildiği zaman kayıt olunabilir.
 • Derslerle ilgili yazılı veya görsel malzeme, gerek duyuldukça, katılımcıların e-posta adreslerine iletilir.
 • Sadece derslerle ilgili olmak koşuluyla, soru sormak için, ilgili dersin altında bulunan “Soru Sor” butonu kullanılabilir.
 • Dersler tamamlandığında katılımcılara herhangi bir sertifika verilmez.
 • Yurtdışından katılacak olanlar ödemelerini TL olarak yapabilirler. (Kur çevrimi bankalar tarafından otomatik olarak uygulanmaktadır.)

Eğitim Platformu (üye olma, satın alma, dersleri izleme vs) kullanımı ile ilgili olarak nasıl çalışır? sayfamızı inceleyebilirsiniz.

nasıl çalışır?
Felsefe Dersleri logo