Kitaplar

1993 Elmalılı Hamdi Yazır / Kur’an-ı Kerim ve Meali (haz. ve not.)
1995 Başörtü Risalesi / Başörtüsü Bağlamında Kur'an'ın Çağdaş Bir Yorumu
1995 Kur’an’ı Anlamanın Anlamı/Hermenötik Bir Deneyim (I)
1995 Anlamın Buharlaşması ve Kur’an / Hermenötik Bir Deneyim (II)
1996 Sözün Özü: Kelam-ı İlahi’nin Tabiatına Dair
1997 Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Anlamın Tarihi
1998 Türkçe Kur’an ve Cumhuriyet İdeolojisi
1998 Kur’an, Dil ve Siyaset Üzerine Söyleşiler
1999 Hakikat ve Hurafe
1999 Kur’an Çevirilerinin Dünyası
1999 Bir Siyasî Proje Olarak Türkçe İbadet
2000 Bir Kur’an Şâiri: Mehmed Âkif ve Kur’an Meâli
2004 Ara Sokakların Tarihi: Hatıralar ve Hatıratlar
2004 Cenab-ı Aşk’a Dair
2014 Felsefe'nin Tüɾkçesi: Cumhuɾiyet-Felsefe-Eleştiri
2004 PhiloSophiaLoren
2004 Keşf-i Кadim: İmam Gazali'ye Dair
2005 Mehmet Akif’in Kur’an Tercümeleri
2005 Akif’e Dair
2005 Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Din ve Siyaset
2005 Düşünce Düşlenir
2006-2007 Cemil Meriç: Bir Mabed Bekçisi -İşçisi -Savaşçısı
2007 Daire'ye Dair
2007 Göz İzi
2009 Hz. İnsan
2009 Ölümün Dört Rengi
2012 Sanat ve Felsefe
2012 Sinema ve Felsefe
2012 Mimaɾlık ve Felsefe
2016 Motto
2019 Yorum Yorar (Nymphomaniac/Bir Sinema Delisinin Öyküsü yazısı)
Felsefe Dersleri logo