MODÜLE KATIL

Bu modülde yer alan tüm derslere erişim

Felsefe’nin tarihsel gelişim evrelerini açıklamak amacıyla birçok yeniden-dönemlendirme girişiminde bulunulmasına karşın yine de eski çağ-orta çağ-yeni çağ biçimindeki alışılagelen üçlü çerçevenin işlevini tümüyle yitirdiği söylenemez, belki de sırf bu nedenle işbu çerçevenin en zayıf yanının ortaçağ’ın felsefi belirlenimlerine yönelik ilgisizliği olduğu özellikle belirtilmeli ve IX-XII. yüzyıllar arasında, Doğu’da ortaya çıkan zengin felsefi literatürün önem ve değeri –hiç değilse insanlığın ortak belleğinde hak ettiği yere kavuşması amacıyla– ısrarla vurgulanmalıdır.

Bu derslerin amacı, felsefe tarihinin sıklıkla ihmal, hatta yakın zamanlara kadar inkar edilen dönemlerinden biri olarak ortaçağ’da felsefe’nin gelişim evrelerini kendi zemininde ve kendi orijinal kaynaklarından izlemek ve özellikle yeniçağ Avrupası’nda gerçekleşen gelişmeleri doğru yorumlayabilmek için bu dönemin düşünsel katkılarını, olanaklı olduğu ölçüde, önyargılara dayanmadan, eşdeyişle küçümseme ve yüceltme türünden yanlı bakışaçılarına teslim olmadan serimlemeye çalışmaktır.

dersler

 • Eğitimlere katılmak için üye olunması zorunludur.
 • Dersler canlı olarak sitemiz üzerinden erişilebilir olacaktır.
 • Katılımcılar geçmiş kayıtlara istedikleri zaman ulaşabilirler.
 • Derslerle ilgili sorular yazılı olarak ve canlı değerlendirme toplantıları aracılığıyla yanıtlanacaktır.
 • Dersler belirtilen saatlerde canlı olarak gerçekleştirilir.
 • Derslere saatinde katılamayanların ders kayıtlarına doğrudan erişim hakları bulunduğundan dersler daha sonra bu kayıtlardan izlenebilir.
 • Derslere son kayıt tarihi bulunmamaktadır, derslere istenildiği zaman kayıt olunabilir.
 • Derslerle ilgili yazılı veya görsel malzeme, gerek duyuldukça, katılımcıların e-posta adreslerine iletilir.
 • Sadece derslerle ilgili olmak koşuluyla, soru sormak için, ilgili dersin altında bulunan “Soru Sor” butonu kullanılabilir.
 • Dersler tamamlandığında katılımcılara herhangi bir sertifika verilmez.
 • Yurtdışından katılacak olanlar ödemelerini TL olarak yapabilirler. (Kur çevrimi bankalar tarafından otomatik olarak uygulanmaktadır.)

Eğitim Platformu (üye olma, satın alma, dersleri izleme vs) kullanımı ile ilgili olarak nasıl çalışır? sayfamızı inceleyebilirsiniz.

nasıl çalışır?
Felsefe Dersleri logo