I. MANTIK

Bu derslerin amacı geleneksel düşünme biçimleri üzerinden felsefenin temellerine ilişkin bir ön-kavrayış kazandırmaktır.

II. FELSEFE TARİHİ

Bu derslerin amacı, insanlık tarihinde özgür düşüncenin, yani felsefenin ortaya çıkış koşullarına ve varolan en erken belirlenimlerine ilişkin bir genel kavrayış kazanılmasına yardımcı olmak.
Felsefe Dersleri logo