I. MANTIK

Bu derslerin amacı geleneksel düşünme biçimleri üzerinden felsefenin temellerine ilişkin bir ön-kavrayış kazandırmaktır.

II. FELSEFE TARİHİ

Bu derslerin amacı, insanlık tarihinde özgür düşüncenin, yani felsefenin ortaya çıkış koşullarına ve varolan en erken belirlenimlerine ilişkin bir genel kavrayış kazanılmasına yardımcı olmak.

b. Yeniçağ'da Duygular Kuramı

- Descartes ve Spinoza -

Felsefe başlangıcından itibaren kalıcı ve sonsuz olana değer vermiş, bu yüzden de daima ilineksel olanı değil tözsel olanı, özdeksel olanı değil biçimsel olanı, duyusal olanı değil düşünsel olanı, bedensel olanı değil ruhsal olanı, yani sonlu olanı değil sonsuz olanı kendine ilke edinmeye çalışmıştır.

c. Felsefe'nin Klasik Tanımları

- Felsefe’nin Neliği Üzerine -

Bilgelik nedir? Bir “bilgelik sevgisi” olarak Felsefe nedir? Konusu, amacı, içeriği bakımından Felsefe’nin bir özsel tanımı var mıdır, yoksa farklı felsefeler farklı tanımlar mı gerektirmektedir? Felsefe’nin içeriği ve sınırları daraldıkça tanımlarının kapsamı da daralır mı? Tarihi boyunca Felsefe’nin Din’le veya Bilim’le arasındaki sınırlar ne denli değişmek zorunda kalmıştır?
Felsefe Dersleri logo