MODÜLE KATIL

Bu modülde yer alan tüm derslere erişim

Aristotelesçi anlamıyla felsefi düşünmenin yetkinleşmesi, düşünme ediminin, ilgisini nesne ve olgulardan çevirip doğrudan kendine yöneltmesi (reflexion) olarak yorumlanırsa, hiç kuşkusuz ki bu durumda düşünmenin içsel devinimi, en kökeninde, şiirsel düşünmeden (poetika) söylevsel düşünmeye (retorika), bu aşamada bir süre oyalandıktan sonra oradan eytişimsel düşünmeye (diyalektika) ve en sonunda bu aşamadan da mantıksal düşünmeye (analitika) doğru ereğine ulaşan evrimsel bir süreç olarak kabul edilmiş olur. Bu bakışaçısı Ortaçağa tümüyle egemen olmuş ve Yeniçağla birlikte matematiksel düşünme mantıksal düşünmenin yerine geçmeye başlamış ve bilimsel gelişmelerle birlikte “düşünmenin kendi üzerine katlanışı”, yeniden ve farklı biçimlerde yorumlanmaya devam etmişti; bir başka deyişle Aristotelesçi yöntem Kartezyen devrimle büyük bir itibar kaybına uğrarken, on sekizinci yüzyılda Kant, Newtoncu görgücülüğün ışığında mantıksal yöntemle matematiksel yöntem arasında bir yeni uzlaşma denemesine girişmiş ve bu deneme bu kez “diyalektik yöntem” adına, Hegel tarafından doğrudan, Marx tarafından ise dolaylı olarak eleştirilmişti.

Sözün özü, bu sekiz ders, bu sürecin yalnızca betimlemesini sunmakla yetinmeyip bir çözümlemesini de sunmayı amaçlamaktadır.

dersler

 • Eğitimlere katılmak için üye olunması zorunludur.
 • Dersler canlı olarak sitemiz üzerinden erişilebilir olacaktır.
 • Katılımcılar geçmiş kayıtlara istedikleri zaman ulaşabilirler.
 • Derslerle ilgili sorular yazılı olarak ve canlı değerlendirme toplantıları aracılığıyla yanıtlanacaktır.
 • Dersler belirtilen saatlerde canlı olarak gerçekleştirilir.
 • Derslere saatinde katılamayanların ders kayıtlarına doğrudan erişim hakları bulunduğundan dersler daha sonra bu kayıtlardan izlenebilir.
 • Derslere son kayıt tarihi bulunmamaktadır, derslere istenildiği zaman kayıt olunabilir.
 • Derslerle ilgili yazılı veya görsel malzeme, gerek duyuldukça, katılımcıların e-posta adreslerine iletilir.
 • Sadece derslerle ilgili olmak koşuluyla, soru sormak için, ilgili dersin altında bulunan “Soru Sor” butonu kullanılabilir.
 • Dersler tamamlandığında katılımcılara herhangi bir sertifika verilmez.
 • Yurtdışından katılacak olanlar ödemelerini TL olarak yapabilirler. (Kur çevrimi bankalar tarafından otomatik olarak uygulanmaktadır.)

Eğitim Platformu (üye olma, satın alma, dersleri izleme vs) kullanımı ile ilgili olarak nasıl çalışır? sayfamızı inceleyebilirsiniz.

nasıl çalışır?
Felsefe Dersleri logo