MODÜLE KATIL

Bu modülde yer alan tüm derslere erişim

Us’un evrim aşamalarının tümü, bir “ilk (başlangıç) – orta (gelişme) – son (yetkinlik)” üçlemesi biçiminde incelenmek istenirse, hiç duraksamadan antik felsefe’nin bu evrimin üç aşamasını da pekala içinde barındırdığı söylenebilir. Üç asırlık antik felsefe tarihi ise geleneksel olarak iki ana döneme ayrılır: Önsokratik dönem ve Klasik dönem. Önsokratik dönem bir başlangıç aşaması olarak kabul edilirse, gelişme ve yetkinlik aşamalarından oluşan Klasik dönem de kendi arasında ikiye ayrılır: 1. Sokrates-Platon (gelişme), 2. Aristoteles (yetkinlik), yani tam anlamıyla bir bilim olarak felsefe.

Son iki aşamayı, eşdeyişle bu üç büyük filozofu dikkate almaksızın felsefe üzerine konuşmanın neredeyse olanaksız oluşunun asıl nedeni de budur, çünkü us’un evrimi bu üç filozof aracılığıyla ereğine ulaşmış ve felsefe tarihinin sonraki asırlardaki tüm belirlenimleri, doğrudan veya dolaylı olarak kendilerini bu üç filozofa borçlu olarak duyumsamışlardır. Daha önce de belirtiğimiz üzere, felsefe etkinliği, özü gereği, daima kendi başlangıcına geri dönmek ister, eşdeyişle felsefe yapmak biraz da felsefenin başlangıç biçimleriyle yeniden hesaplaşmak ve tarihin en başında yer alan malzeme arasından güncellenebilecek olanları ısrarla arayıp ortaya çıkarmayı denemek olduğundan, felsefe, sürekliliğine ilişkin güvencelerin kendi başlangıcında korunmuş olduğunu düşünmekle aslında örtük olarak evrenselliğinin de kanıtlanmış olduğunu varsayar.

dersler

 • Eğitimlere katılmak için üye olunması zorunludur.
 • Dersler canlı olarak sitemiz üzerinden erişilebilir olacaktır.
 • Katılımcılar geçmiş kayıtlara istedikleri zaman ulaşabilirler.
 • Derslerle ilgili sorular yazılı olarak ve canlı değerlendirme toplantıları aracılığıyla yanıtlanacaktır.
 • Dersler belirtilen saatlerde canlı olarak gerçekleştirilir.
 • Derslere saatinde katılamayanların ders kayıtlarına doğrudan erişim hakları bulunduğundan dersler daha sonra bu kayıtlardan izlenebilir.
 • Derslere son kayıt tarihi bulunmamaktadır, derslere istenildiği zaman kayıt olunabilir.
 • Derslerle ilgili yazılı veya görsel malzeme, gerek duyuldukça, katılımcıların e-posta adreslerine iletilir.
 • Sadece derslerle ilgili olmak koşuluyla, soru sormak için, ilgili dersin altında bulunan “Soru Sor” butonu kullanılabilir.
 • Dersler tamamlandığında katılımcılara herhangi bir sertifika verilmez.
 • Yurtdışından katılacak olanlar ödemelerini TL olarak yapabilirler. (Kur çevrimi bankalar tarafından otomatik olarak uygulanmaktadır.)

Eğitim Platformu (üye olma, satın alma, dersleri izleme vs) kullanımı ile ilgili olarak nasıl çalışır? sayfamızı inceleyebilirsiniz.

nasıl çalışır?
Felsefe Dersleri logo