MODÜLE KATIL

Bu modülde yer alan tüm derslere erişim

Bir bilim olarak Metafizik, gerçekte bir Aristotelesçi adlandırma olmadığı gibi, ünlü yapıtına Meta-ta-Fizika adını veren de yine Aristoteles’in kendisi değildir. Aristoteles bir bilim olarak Metafizik’in içeriğini adlandırmak istediğinde, bu sözcük yerine sophia, philosophia, prote-philosophia, prote-episteme, teologia gibi adlar kullanmış ve kitabına gönderide bulunurken özellikle Prote-Philosophia (İlk Felsefe) anlatımını yeğlemiştir. Metafizik hem bir kitap adı, hem de bir teorik bilimin adı olarak Helenistik çağlardan bu yana büyük tartışmalara yol açmakla kalmamış, elimize ulaştığı biçimiyle ne yapıtın içeriğinde, ne de bir bilim olarak konu ve amacı üzerinde işin uzmanlarca enikonu bir uzlaşmaya varılabilmiştir. Çağdaş felsefeciler arasında Metafizik’in bir bilim dalı olarak teoloji’yle eşleştirilmesi, hatta sınırlandırılması konusunda büyük bir isteksizlik oluştuğundan on sekizinci yüzyılda Teoloji (Tanrısalbilim) yerine önerilen Ontoloji terimini belli-belirsiz biçimde kullanmak artık bir moda halini almıştır. Yirminci yüzyılda ve günümüzde Metafizik’in bir Varlıkbilim olarak açımlanmasının temelinde de işbu bakışaçısı bulunmaktadır.

Bu derslerde metafizik üzerine bir arkeolojik kazı çalışmasına girişilmekte, bir kitap, bir terim ve bir bilim dalının adı olarak Metafizik’in tarihi ayrıntılı olarak incelenmektedir. Son olarak bu incelemede metafizik sorununun olanaklı olduğu ölçüde “tarihsel anlambilim”in ışığından hareketle ele alındığı özellikle belirtilmelidir.

dersler

 • Eğitimlere katılmak için üye olunması zorunludur.
 • Dersler canlı olarak sitemiz üzerinden erişilebilir olacaktır.
 • Katılımcılar geçmiş kayıtlara istedikleri zaman ulaşabilirler.
 • Derslerle ilgili sorular yazılı olarak ve canlı değerlendirme toplantıları aracılığıyla yanıtlanacaktır.
 • Dersler belirtilen saatlerde canlı olarak gerçekleştirilir.
 • Derslere saatinde katılamayanların ders kayıtlarına doğrudan erişim hakları bulunduğundan dersler daha sonra bu kayıtlardan izlenebilir.
 • Derslere son kayıt tarihi bulunmamaktadır, derslere istenildiği zaman kayıt olunabilir.
 • Derslerle ilgili yazılı veya görsel malzeme, gerek duyuldukça, katılımcıların e-posta adreslerine iletilir.
 • Sadece derslerle ilgili olmak koşuluyla, soru sormak için, ilgili dersin altında bulunan “Soru Sor” butonu kullanılabilir.
 • Dersler tamamlandığında katılımcılara herhangi bir sertifika verilmez.
 • Yurtdışından katılacak olanlar ödemelerini TL olarak yapabilirler. (Kur çevrimi bankalar tarafından otomatik olarak uygulanmaktadır.)

Eğitim Platformu (üye olma, satın alma, dersleri izleme vs) kullanımı ile ilgili olarak nasıl çalışır? sayfamızı inceleyebilirsiniz.

nasıl çalışır?
Felsefe Dersleri logo