MODÜLÜ SATIN AL

  • Yeniçağ'da Duygular Kuramı modülü için toplam 4 derslik eğitim ücreti: 1080 TL

Antik Yunan’dan itibaren devinimin yönetici ilkesi olarak psukhe’nin ölümsüzlüğü, bedenden bağımsızlığı ve felsefece bir “ayrık töz” olarak benimsenişinin Yeni Çağ’a değin uzanan etkileri: nefsin halleri olarak duygulanımlar (passiones) veya etkilenimler (affectus).

Katılımcılar ders içeriğine ilişkin soruları bu alandan paylaşabilirler.

Sorulara ilişkin kısa not:

  • derslerle ilgili sadece katılımcılar soru yöneltebilirler.
  • yalnızca ders içeriğiyle ilgili olan ve yanıtlanmış sorular bu sayfada yer alacaktır.
  • katılımcılar soruları önem derecesine göre puanlayarak üst sıraya taşıyabilirler.
  • katılımcıların daha önce yayımlanmış soruları ve yanıtlarını incelemeleri, böylelikle benzer sorular yöneltmemeleri önemle rica olunur.

Ders 1

Ruh ve Beden

15 Mayıs 2021 16:00

Antik Yunan’dan itibaren devinimin yönetici ilkesi olarak psukhe’nin ölümsüzlüğü, bedenden bağımsızlığı ve felsefece bir “ayrık töz” olarak benimsenişinin Yeni Çağ’a değin uzanan etkileri: nefsin halleri olarak duygulanımlar (passiones) veya etkilenimler (affectus).

Felsefe Dersleri logo