MODÜLÜ SATIN AL

  • Mantık Bilimine Giriş modülü için toplam 12 derslik eğitim ücreti: 960 TL

  • Öğrenciler için toplam 12 derslik eğitim ücreti: 720 TL

  • Tek derslik eğitim ücreti: 120 TL

Dil ve Varlık evreninde bilincin ilk devinimleri: göstergelerarası ilişki

Katılımcılar ders içeriğine ilişkin soruları bu alandan paylaşabilirler.

Sorulara ilişkin kısa not:

  • derslerle ilgili sadece katılımcılar soru yöneltebilirler.
  • yalnızca ders içeriğiyle ilgili olan ve yanıtlanmış sorular bu sayfada yer alacaktır.
  • katılımcılar soruları önem derecesine göre puanlayarak üst sıraya taşıyabilirler.
  • katılımcıların daha önce yayımlanmış soruları ve yanıtlarını incelemeleri, böylelikle benzer sorular yöneltmemeleri önemle rica olunur.

SORULAR

1. İyi-kötü, doğru-yanlış ve güzel-çirkin kavram çiftlerinin manaları ve birbiriyle münasebetleri nedir? 
2. Hakikat ile alakalarını açıklayabilir misiniz?

1. Düşünce yargıları (mantık):      doğru-yanlış.
2. Beğeni yargıları (estetik):          güzel-çirkin.
3. Eylem yargıları (ahlak):              iyi-kötü.

İkinci soru yanıtlanamaz, çünkü anlamsız.
Felsefe Dersleri logo