MODÜLÜ SATIN AL

  • Mantık Bilimine Giriş modülü için toplam 12 derslik eğitim ücreti: 960 TL

  • Öğrenciler için toplam 12 derslik eğitim ücreti: 720 TL

  • Tek derslik eğitim ücreti: 120 TL

Töz ve İlinekler (Kategoriler) teorisinin açılımı

Katılımcılar ders içeriğine ilişkin soruları bu alandan paylaşabilirler.

Sorulara ilişkin kısa not:

  • derslerle ilgili sadece katılımcılar soru yöneltebilirler.
  • yalnızca ders içeriğiyle ilgili olan ve yanıtlanmış sorular bu sayfada yer alacaktır.
  • katılımcılar soruları önem derecesine göre puanlayarak üst sıraya taşıyabilirler.
  • katılımcıların daha önce yayımlanmış soruları ve yanıtlarını incelemeleri, böylelikle benzer sorular yöneltmemeleri önemle rica olunur.

SORULAR

Değişik okuma kaynaklarında cevher yerine varlık terimi kullanılmış. Cevher yerine madde kullanılabildiğine göre, varlık madde anlamına da gelebilir mi?


Töz (cevher) karşılığında yalnızca varlık (mevcud) değil, gerçek (hakikat) terimi de kullanılır. Kastedilen zihin-dışı varolan cismani (bireysel ve duyusal) tözlerin tümüdür. Bu amaçla ayrıca cevher-i ferdi (cevher-i ferd değil) terimi de kullanılır.

Madde, yani özdek (ὕλη) terimi günümüzde çok farklı, hatta genellikle yanlış anlaşıldığından sık sık cismin (σῶμα) yerine kullanılmaktadır. Oysa Aristoteles'e göre cismin tanımı şöyledir:

"özdek + biçim = cisim" (ὕλη + μορφή = σῶμα)

Kısacası, cisim özdek değildir ama özdekseldir ve hiç kuşkusuz bir tözdür.

Felsefe Dersleri logo