MODÜLÜ SATIN AL

  • Mantık Bilimine Giriş modülü için toplam 12 derslik eğitim ücreti: 960 TL

  • Öğrenciler için toplam 12 derslik eğitim ücreti: 720 TL

  • Tek derslik eğitim ücreti: 120 TL

Aristotelesçi Mantık’ın bir “propedeutik” biçimi kazanarak felsefeye giriş bilimine dönüşmesi

Katılımcılar ders içeriğine ilişkin soruları bu alandan paylaşabilirler.

Sorulara ilişkin kısa not:

  • derslerle ilgili sadece katılımcılar soru yöneltebilirler.
  • yalnızca ders içeriğiyle ilgili olan ve yanıtlanmış sorular bu sayfada yer alacaktır.
  • katılımcılar soruları önem derecesine göre puanlayarak üst sıraya taşıyabilirler.
  • katılımcıların daha önce yayımlanmış soruları ve yanıtlarını incelemeleri, böylelikle benzer sorular yöneltmemeleri önemle rica olunur.

SORULAR

Bir okuma sırası paylaşmanız mümkün mü? Hangisinden başlamalı, hangisiyle devam etmeli? "Şu derse gelmeden bu kitabı okursanız beni daha iyi anlarsınız" dediğiniz kitaplar var mıdır? 

Sizlere verdiğim okuma listesinin sonunda sorunuza yanıt olabilecek şöyle bir not bulunmaktadır:
                                                              öncelikli metinler: 1, 2, 3, 6, 10
Bu metinlerin sonuncusu (10), okuyacağımız metnin (İsagoci'nin) ve yanısıra geleneksel şerh ve haşiyelerinin çevirilerini de içerdiğinden kavrayışına güvenen çalışkan öğrencilere özellikle öneririm.
Yunan'daki düşüncenin şiir'den analitika'ya evrimi, halkın doğal devinimi sonucu, halkın içinden mi ortaya çıktı, yoksa Yunan'da bir elit kesimin halkı yönetirken ortaya çıkan  ihtiyaçlar sonucu mu bu değişim ve ilerleme gerçekleşti?

Halkın doğal deviniminden bir şey çıksaydı, yeryüzünün başka yerlerinde de benzer ilerlemeler ve değişimler gerçekleşirdi. Oysa Yunan'da saptanan düşünsel süreç, başlangıç-gelişme-sonuç evreleriyle ve özellikle m.ö. VI.-V.-IV. yüzyıllarda rastlanan gelişmeler bakımından diğer coğrafyalara nazaran ve tüm itirazlara karşın tarihsel olarak biricikliğini hala korumakta. Bu bağlamda doğal devinimden söz edilemez.
Ne ki halk yerine yurttaş sözcüğü kullanılırsa, soruda elit kesim olarak nitelenen ayrıcalıklı sınıfların, yani yurttaşların neden oldukları eşitsizliklerde belki kimi beceriler aranabilir/bulunabilir. Yunan toplumuna özgü ekonomi politik dikkate alınmadığı takdirde bu gelişmenin biricikliği çözülmesi güç bir muamma olarak kalacaktır.
Şu an verilmekte olan Mantık Bilimine Giriş'in 12 derslik ilk kademesi, Mantık'a dair tüm konuları içeriyor mu, yoksa sonbaharda veya kışın yapılacak ikinci kademe dersler, bu 12 dersin bir devamı mı olacak?

İzlenen ve açılımıyla meşgul olunan metin Mantık Bilimi'nin tüm konularını içermektedir, ancak ilk kademe, ilgili metnin kısa açılımı iken, ikinci kademe dersler, metnin orta düzey açılımı olacak ve bu kez Mantık'ın tüm konuları daha geniş ele alınacaktır.
Felsefe Dersleri logo